MENU
Головна » 2016 » Червень » 15 » Звіт про науково-методичну роботу Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею за 2015-2016 н.р.
15:54
Звіт про науково-методичну роботу Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею за 2015-2016 н.р.

Про підсумки науково-методичної роботи педагогічного

колективу Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею у 2015 - 2016 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік

 

    Сьогодні оcобливого значення набуває проблема розвитку професійної компетенції вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою поліфункціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери взаємодії з учнями тощо. Сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів виконує культурологічну, соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку, проектну функції, створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова досконалість вимагає все вищого рівня компетентності, який міг би забезпечити ефективність і результативність педагогічних дій. Сучасному навчальному закладу необхідні професіонали, здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації, готові опанувати й упроваджувати інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів.

    Зміни в сучасній  українській освіті вимагають від навчального закладу  визначення нової мети навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах,  мають на меті пошук шляхів активізації творчих здібностей учителя та учня,   на засадах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів. Ці проблеми і стали головним методичним завданням науково-методичної роботи нашого навчального закладу.  Головна мета здійснення науково- методичної роботи  – це зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася науково-методична робота в ліцеї – системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей закладу, диференційований підхід  до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.

    Методична робота в Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї  у 2015-2016 н. р. здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, наказу директора  ліцею «Про організацію науково-методичної роботи в ліцеї у 2015-2016 навчальному році».

     Згідно з цим   наказом роботу педагогічного колективу  було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження комп’ютерних технологій до навчально-виховного процесу, здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді», яка була затверджена на засіданні педагогічної ради. Робота над цією проблемою   підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.            

    У контексті роботи над  науково-методичною проблемою було  проведено:

- засідання методичної ради «Про організацію роботи над методичною проблемою «Розвиток життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження у  навчально-виховний  процес інноваційних технологій на засадах компетентнісного та особистісно- зорієнтованого підходів до організації навчання  і виховання»;

- засідання педагогічних рад  на тему:

            у листопаді –  «Урок як основа формування життєвих компетентностей школярів»;

у січні – «Формування життєвих компетентностей школярів через виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості»;

у березні – «Удосконалення системи позакласної роботи в закладі з метою формування навичок здорового способу життя підлітків, запобігання тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв»;

- інструктивно-методичні наради «Ведення шкільної документації», «Про хід впровадження нового Державного стандарту повної загальної середньої освіти», «Про організацію роботи методичних об'єднань».

    У 2015-2016 н. р. методична робота здійснювалася за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація, наставництво), груповою (шкільні методичні об’єднання, творча група,   школа педагогічної майстерності, школа молодого вчителя) та колективними (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, семінари, предметні тижні).

      З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї створено методичну раду, до складу якої входять   класні керівники, голови МО, практичний психолог ліцею та голова батьківського комітету. Регламентує роботу методичної ради  Положення про методичну раду ліцею. Протягом року відбулися 5 засідань методичної ради, на яких розглянуті такі питання:

1. Обговорення і погодження плану загальноліцейних методичних заходів, спрямованих   на вдосконалення  навчально-виховного процесу, ефективності  методичної роботи  з педагогічними  кадрами.

2. Підвищення професійного рівня педпрацівників через курсову підготовку. Аналіз перспективного плану курсової підготовки.

3. Про організацію науково-дослідницької роботи в закладі.

4. Організація роботи з молодими вчителями з питань організації навчально-виховного процесу.

5. Впровадження  інтерактивних методик навчання.

6. Про підсумки результатів моніторингу навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, англійської мови, математики та історії України.

7. Організація взаємовідвідування відкритих уроків.

8. Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до ЗНО та ДПА.

9. Про стан самоосвіти вчителів.

    Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, інших методичних заходів.

    Координаційним центром всієї методичної роботи є методичний кабінет, у якому зібрано методичну літературу, оформлено стенди, виставки, зберігаються матеріали педагогічних читань, психолого-педагогічних семінарів. Також у приміщенні ліцею оформлено стенди, які висвітлюють окремі питання дидактики.

     У цьому навчальному році у закладі  працювали 4 методичних об’єднань вчителів, які систематично ознайомлювали педколектив з новою педагогічною інформацією, сприяли впровадженню педагогічних ідей  у навчально-виховний процес:

1. МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (голова – Васильєва В.П.);

2. МО вчителів природничо-математичного циклу (голова – Палош Т.І.);

3. МО вчителів військово-патріотичного та естетичного виховання (голова – Білак Л.Д.);

4. МО класних керівників  (голова – Лендєл Н.І.).

       У своїй роботі методичні об’єднання керувалися Положенням про методичні об’єднання, в якому  визначено основні напрямки діяльності та  форми роботи цього підрозділу методичної служби,  а також використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, огляд методичної літератури, виставки методичних напрацювань, творчі звіти,  консультації , моніторинг якості знань учнів. На засіданнях методичних об’єднань протягом  року  обговорювались і аналізувались:

-          результати ЗНО-2015;

-          результати навчально-виховної роботи;

-          динаміка зростання чи спаду успішності учнів;

-          результати зрізових контрольних робіт;

-          діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу  учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

-          аналіз стану викладання предметів;

-          стан виконання навчальних планів і програм;

-          робота  гуртків;

-          стан позакласної роботи вчителів з предметів;

-          система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

-          результати участі учнів в олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН   та різних конкурсах.

    Кожен учитель брав участь не лише у роботі ліцейних, але й  районних МО.

    У 2015-2016 навчальному  році  з метою презентації педагогічного досвіду вчителів  ліцею, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями  педагогічних  працівників було проведено :

-          у жовтні – тиждень  педагогічної майстерності;

-          у лютому  – тиждень педагогічної творчості вчителів, що  атестуються;

-          у квітні – тиждень майстерності молодого   вчителя.

     Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявлення утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє також ґрунтовне вивчення стану викладання того чи іншого предмету. У 2015-2016 н. р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, англійської   мови, математики, історії. Результати вивчення розглянуті на засіданнях педагогічних рад та узагальнені наказом директора.

       Творча особистість учителя, ріст його фахової майстерності найбільш проявляється під час участі у конкурсі фахової майстерності. Учитель математики Лендєл Н.І. успішно пройшла  районний   етап Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель року - 2016 , достойно представивши не тільки свої здобутки, але й закладу вцілому.

    Учитель історії та правознавства Керестей С.Ю. презентувала свій досвід роботи у формі майстер-класу  вчителям історії Іршавського району, провела Годину пам’яті «Во славу митрополита Андрея Шептицького», виховну годину у 8 класі на тему «Голод…Голод…Голод…» брейн-ринг на тему «Слідство ведуть правознавці», науково-практичну конференцію на тему « Гендерна рівність: чоловік=жінка».

     Вчитель зарубіжної літератури Райда М.В. провела відкрите заняття у 6 класі для вчителів  зарубіжної літератури  на тему «Динаміка образу Скруджа, причини його переродження».

    Вчитель англійської мови Попович Т.М. провела відкритий урок у 6 класі на тему «Спорт у Британії» у рамках тижня англійської мови.

     Вчитель української мови Васильєва В.П. провела у 6 класі відкритий урок узагальнення й систематизації знань з теми «Прикметник.»

    Вчитель української мови та літератури Буря І.І. провела вікторину про життя і творчість Шевченка в рамках Шевченківського тижня.

     Вчитель російської мови Глеба Г.Я. у рамках тижня іноземних мов провела вікторину «В мире русских слов».

     Класний керівник 6 класу Староста В.О. разом із практичним психологом Ромочівською М.Ф. провели виховну годину на тему «Тютюнопаління. Чи круто курити?»

     Вчитель хімії Палош Т.І. провела науково-практичну конференцію на тему «Хімія у повсякденному житті», гру «Хімічні перегони», посвяту у хіміки в рамках предметного тижня.

     Вчитель географії Дмитрук В.П. провела серію науково-дослідницьких конференцій з учнями 9-11 класів та туристично-краєзнавчі екскурсії з членами географічного гуртка.         Кеню Г.В. з учнями старшої групи спортсменів провела виховну годину на тему «Людські чесноти: байдужість, милосердя, доброта, любов».

    Учитель фізики Гелей Н.М. провела гру «Найрозумніший» з учнями 5-8 класів.

    Алфелді Г.І. провела виховну годину з учнями молодшої групи спортсменів на тему «Україна – наш спільний дім».

    Учитель математики Лендєл Н.І. провела урок-подорож на тему «Країна десяткових дробів», інтерактивну гру «Математичне кафе».

     Вчитель математики Волошин В.І. провела математичний турнір з учнями 6-7 класів. Ці позакласні заходи були проведені  протягом математичного тижня.

    У 2015-2016 н. р. успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті  стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителів  за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 9 педагогічних працівників. У ході атестації атестаційна комісія провела копітку аналітичну роботу, здійснила моніторингові дослідження, забезпечила  психологічний супровід. За результатами атестації 7 учителів підвищили свої кваліфікаційні категорії. Це -  учитель англійської мови Попович Т.М., вчитель  української мови та літератури Васильєва В.П., вчитель історії та правознавства Керестей С.Ю., вчитель фізики Горзов В.Ю., вчитель зарубіжної літератури Райда М.В., вихователі Кеню Г.В. та Алфелді Г.І.  Два педагоги (Супрун Т.В. та Меренич Ю.Е.) пройшли атестацію на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям. Учителю біології Мереничу Ю.Е. присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», вчитель хімії Супрун Т.В. підтвердила раніше присвоєне педагогічне звання «старший вчитель».

    Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації у 2016 році виглядає так:

Усього: 27   учителів.

Бакалавр  – 1 учитель.

Спеціалісти – 1 вчитель.

ІІ кваліфікаційна категорія – 5   учителів.

І кваліфікаційна категорія – 5   вчителів.

Вища кваліфікаційна категорія – 11   учителів.

«Старший учитель» – 4 учителі.

«Учитель-методист» – 0 учителів.

    Крім цього, 5 учителів підвищили свій професійний рівень та педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації при Закарпатському ІППО (Горзов В.Ю., Меренич Ю.Е., Хіль С.В., Палош Т.І., Васильєва В.П.). Також четверо вчителів   - Хіль С.В., Меренич Ю.Е., Попович Т.М., Білак Л. Д. пройшли навчання за програмою eTweeningPlus  у м.Київ.

     Цікавою і результативною   формою методичної роботи в закладі є проведення методичних і предметних тижнів. У 2015-2016 н. р. відповідно до плану роботи ліцею проведено 5   предметних тижнів: іноземних   мов, української мови і літератури, математики, фізики та хімії, історії і правознавства,. Предметні тижні   та Шевченківська декада відкривалися шкільними лінійками. У   рамках цих заходів учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, позаурочні акції, засідання за круглим столом. Всі ці заходи стимулювали високу пізнавальну активність учнів та вчителів.

     Найважливішою формою індивідуальної методичної роботи   є самоосвіта педагогів. Діяльність вчителів нашого ліцею з цього питання включала: опрацювання літератури,   вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, аналіз та узагальнення власного досвіду, удосконалення практичної роботи з питань навчального характеру тощо.

    Майстерність і професіоналізм учителів  ліцею помітні у районі. Зокрема,   Дмитрук В.П., вчитель географії входить до творчої групи вчителів географії Іршавського району і в 2015-2016 н. р. брала участь в апробації підручників з географії для 7 класу,  член журі ІІ етапу предметних олімпіад(географія, економіка).  Меренич Ю.Е. – член журі ІІ етапу МАН, ІІ  етапу предметної олімпіади з біології та екології, Палош Т.І. та Супрун Т.В. - члени журі ІІ етапу предметної олімпіади з хімії. Хіль С.В.. – член журі ІІ  етапу   олімпіади з англійської мови, Васильєва В.П. – член журі ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури та  Всеукраїнського конкурсу знавців української мови  ім.  П. Яцика.

    Цього року робота з обдарованими дітьми дала свої результати. Хорошими є здобутки учнів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Найвагоміші – це участь у ІІІ етапі. У 2015-2016 н. р. у ІІІ етапі  Всеукраїнських  предметних  олімпіад  взяли  участь  6 учнів   ліцею. На жаль, переможцями  ІІІ етапу вони не стали.

І м. – Фушіч Наталія  – 9 кл. – хімія  - вч. Супрун Т.В.

І м. -  Ловска Оксана – 11 кл. – хімія  - вч. Палош Т.І.

І м. – Причина Наталія – 10 кл. – економіка  - вч. Дмитрук В.П.

І м. – Ромочівська Марія  – 5 кл. – конкурс ім.П.Яцика – вч. Буря І.І.

ІІ м. – Шестак Неля – 11 кл. – рос. мова і література – вч. Глеба Г.Я.

ІІІ м. – Ловска Оксана – 11 кл. – екологія – Петрище С.Й.

    Аналіз участі  у ІІІ етапі  всеукраїнських  предметних  олімпіад  показав, що  вчителі -предметники  пожвавили роботу  із  здібними  та обдарованими  учнями, більше  уваги  приділяють  індивідуальний  та  позакласній  роботі. Результативною в 2015-2016   навчальному році була   робота щодо залучення учнів нашого закладу до науково-дослідницької діяльності. З метою   виявлення і підтримки обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку. В Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї  було організовано роботу з обдарованими учнями по залученню їх до роботи в секціях Іршавської  філії Закарпатського територіального відділення МАН, зокрема, Довжани Андрій, учень 11 класу (секція «Українська література»), Сакаль Ярослава, учениця 11 класу (секція «Соціологія»), Шестак Неля (секція «Релігієзнавство»). Окрім того, на базі навчального закладу діяв гурток «Юний дизайнер» (науковий керівник – Ісак Ф.Ф.).

    Учнями ліцею під керівництвом учителів було підготовлено 3 роботи, всі вони стали призерами І  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. А саме:

Довжанин Андрій   (українська література) – І місце ;

Сакаль Ярослава   (соціологія) – І місце ;

Шестак Неля (релігієзнавство) – І місце.

    У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН ці учні посіли такі місця:

Довжанин Андрій – ІV місце, Сакаль Ярослава – ІІ місце, Шестак Неля – І місце.

    У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН у м. Києві Шестак Неля показала 11-ий результат з 26-ти.

    Протягом 2015-2016 н. р. учні ліцею брали участь у різноманітних предметних конкурсах. У першому етапі конкурсу «Лелека» – 16 , «Геліантус» -39.  

    Учениця  11 класу Ловска Оксана (вчителі української мови та літератури Васильєва В.П. та  Васильєва  В.П. та Буря  І.І.) здобула  ІІ місце  в ІІ етапі  літературознавчого  конкурсу  імені Петра Яцика. 

    Підсумки олімпіад і конкурсів узагальнені відповідним наказом по ліцею, матеріали розглянуті на засіданні методичних об’єднань.

    Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких спрямовані зусилля науково-методичної служби закладу. Зокрема: створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці тощо.  Необхідно модернізувати методи   роботи з обдарованими учнями. Всім педагогам проводити належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну роботу. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань вчителів, поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами, ВНЗ.

Заступник директора з навчальної роботи

Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею:                          С.В. Хіль 

 

Переглядів: 451 | Додав: khil | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: