MENU
Головна » 2019 » Серпень » 27 » Звіт про підсумки методичної роботи в Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї
23:53
Звіт про підсумки методичної роботи в Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї

         У 2018/2019 навчальному році методична робота в Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї  здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №   від 08.09.2018 «Про організацію методичної роботи в 2018/2019 навчальному році»

         Згідно з річним планом роботи закладу  у 2018/2019 навчальному році  педагогічний колектив працювати над єдиною методичною проблемою "Впровадження компютерних технологій до навчально-виховного процесу, здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді"

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 •  удосконалення роботи з обдарованими учнями;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;

 •  стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

 •  забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

 • поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;

 • забезпечення  змістовного  наповнення веб-сайту ліцею.

           Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в ліцеї  здійснювалась згідно плану роботи ліцею через колективну, групову та  індивідуальну форми роботи.

           З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників:

 •  МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник – Васильєва В.П., учитель української мови,  вища  категорія);

 • МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник – Палош Т.І., вчитель хімії, вища категорія);

 • МО вчителів військово-патріотичного та естетичного виховання (керівник – Староста В.О., педагог-організатор, спеціаліст І категорії);

 • МО класних керівників (керівник – Лендєл Н.І., вчитель математики, вища категорія).

    Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

  Діяльність ЛМО була спланована на основі річного плану роботи ліцею. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад,  матеріали ДПА, 9-х класів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018/2019 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року методичними обєднаннями  були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти.

           Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного обєднання, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо вчителя-предметника тощо.

       Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів.  Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідування уроків.

 

Атестація педагогічних працівників

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.

         У 2018/2019 навчальному році у ліцеї  працювало 27 педагогічнх працівників.  1 учитель має  звання «Вчитель–методист», 4 - «Старший учитель», 11 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 - першу кваліфікаційну категорію, 7 - другу кваліфікаційну категорію, 1 – має кваліфікацію «спеціаліст», 1 – має кваліфікацію «бакалавр».

         Атестація педагогічних працівників Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею  у 2018/2019 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії закладу.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від адміністрації для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено на педагогічній раді (протокол № від 26.02.2018 н.р.).

 

За результатами атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році:

Загальна кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію

З них: атестовані комісією ІІ рівня (кількість)

Підтверджено кваліфікаційну категорію  (кількість)

Підвищено кваліфікаційну категорію        ( кількість)

Підтверджено педагогічне звання (кількість)

Підвищено або встановлено педагогічне звання             ( кількість)

Кількість педагогів, які проходили позачергову атестацію

Кількість педагогів, яким перенесено атестацію (причина)

Кількість педагогів, яким не підтвердили кваліфікаційну категорію  (причина)

Кількість педагогів, яким не підтвердили педагогічне звання (причина)

4

3

1

2

1

2

1

-

-

-

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Одним з найважливіших чинників якості освіти є систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.

         Протягом 2018/2019 навчального року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли навчання 4 педагогічних працівників

Із них:

№ п\п

ПІБ педпрцівника

Спеціальність

Дата проведення курсів

1

Райда М.В.

Учитель заруб. літератури

лютий, 2019

2

Прокоп С.М.

Учитель історії та правозн.

грудень, 2018

3

Дмитрук В.П.

Учитель географії та біології

квітень, 2018

4

Ісак Ф.Ф.

Учитель ЗВ

лютий, 2019

                  Підвищення фахового рівня педагогів

Специфіку діяльності закладу визначають такі освітні технології:

 • інтерактивна система навчання ;

 • проектна система навчання;

 • інформаційно – комунікаційна система навчання;

 • ігрові технології;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників.

         Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах.

          У 2018-2019 н. р. наш навчальний заклад почав співпрацю з американською організацією Корпус Миру. З жовтня,2018року американський волонтер Ітен Шарф працює в Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї. Застосовуючи новітні методи навчання, він разом із учителями мотивує наших учнів до вивчення англійської мови, знайомить учнів із культурою своєї країни. Протягом року Корпусом Миру було організовано ряд тренінгів, навчань та практичних занять для вчителів англійської мови у м. Київ та м. Ірпінь. У свою чергу Ітен Шарф на базі нашого ліцею провів семінар-тренінг на тему «Критичне мислення» для вчителів англійської мови Іршавського району. Волонтер регулярно проводить заняття Клубів англійської мови за трьома віковими категоріями (молодша, старша та доросла) та за різними рівнями володіння мовою.

     Вчителі та учні закладу  були активними учасниками різних районних та  всеукраїнських  конкурсів.

 

 

2016 – 2017 навчальний рік

9 клас – 19 випускників

Рівні навчання: високий – 0; достатній – 9 учнів; середній – 3 учнів; початковий – 7 учнів.

Середній бал свідоцтва – 7,3.

ДПА: українська мова; математика; фізика.

 

11 клас – 23 випускники

Рівні навчання: високий – 3учнів; достатній – 11 учнів; середній – 5 учнів; початковий - 4 учнів.

Середній бал атестата – 7,5.

ДПА: українська мова; історія України – 19; математика – 5; англійська мова – 1; біологія – 8; географія – 8; фізика – 1.

ІІ етап Всеукраїнських  олімпіад  з базових дисциплін:

Слюсаренко Ангеліна – українська мова, ІІІ місце (вчитель – Васильєва В.П.);

Причина Наталія – економіка, ІІІ місце (вчитель – Дмитрук В.П.);

Фущіч Наталія – хімія, ІІ місце (вчитель – Супрун Т.В.)

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу знавців українського слова імені Петра Яцика:

Васильєв Сергій – ІІ місце (вчитель – Васильєва В.П.)

ІІ етап захисту науково-дослідницьких робіт МАН:

Вільчак Наталія – ІІІ місце, секція «Соціологія» (керівник – Велиган Н.Ю.)

 

2017-2018 начальний рік

9 клас – 14 випускників

Рівні навчання: високий – 0; достатній – 4 учнів; середній – 6 учнів; початковий – 4 учнів.

Середній бал свідоцтва – 7,4.

ДПА: українська  мова; математика; зарубіжна література.

11 клас – 13 випускників

Рівні навчання: високий – 1 учень; достатній – 7 учнів; середній – 2 учнів; початковий – 3.

Середній бал атестата – 7.5.

ДПА: українська  мова; історія України - 12; фізика - 1; біологія - 8; англійська мова - 1; хімія - 2.

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

1. Слюсаренко Ангеліна –українська мова, ІІ місце (вчитель – Васильєва В.П.);

2 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу знавців українського слова імені Петра Яцика:

Васильєв Сергій – ІІ місце (вчитель – Васильєва В.П.)

3. Ромочівська Марія – математика, ІІІ місце (вчитель Лендєл Н.І.)

4. Ромочівська Марія – українська мова, ІІІ місце (вчитель Буря І.І.)

 

2018 – 2019 навчальний рік

9 клас – 17 ваипускників

Рівні навчання: високий – 1учень; достатній – 13учнів; середній – 0 учнів; початковий -3 учнів.

ДПА: українська мова; математика; правознавство.

11 клас – 12 випускників

Рівні навчання: високий – 0 учнів; достатній – 3учнів; середній – 0 учнів; початковий -4 учнів.  

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

1. Ромочівська Марія - англійська мова, 8 клас, І місце, вчитель - Хіль С.В.

2. Ромочівська Марія - українська мова та література, 8 клас, І місце, вчитель - Буря І.І.

3. Слюсаренко Ангеліна - правознавство, 9 клас, ІІ місце, вчитель - Прокоп С.М.

4. Зайцева Оксана - інформаційні технології, 9 клас, ІІ місце, вчитель - Химич А.В.

5. Савко Дарина - інформаційні технології, 8 клас, ІІ місце, вчитель - Химич А.В.

6. Ковбаско Ангеліна - екологія, 11 клас, ІІ місце, вчитель - Дмитрук В.П.

7. Ромочівська Марія - Шевченківський конкурс, 8 клас, ІІІ місце, вчитель - Буря І.І.

8. Ромочівська Марія – географія, 8 клас, ІІІ місце, вчитель – Дмитрук В.П.

9. Бойко Катерина - районний конкурс з паперопластики та оригамі, 7 клас, ІІ місце - вчитель - Довганич Я.Ю.

10. Олашин Інесса – ІІ місце у конкурсі читців художнього слова, присвяченому Шевченківським дням.

 

     У 2018/2019 році надруковано методичний посібник учителем історії Коровською Н.Є. на тему « Дослідницька робота  в краєзнавчій секції Малої Академії  наук».

        В основному план методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік  виконано. У новому навчальному році:

 •  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи;

 • усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів;

 •  зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі;

 •  систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами;

 •  працювати  з обдарованими учнями у позаурочний час;

 • залучати батьків до участі в навчално-виховному процесі;

 • керівниками методичних об’єднань  налагодити  роботу по випуску методичних рекомендацій.

 

Директор Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею                     Ю.Е. Меренич

Заступник директора з навчальної роботи                           С.В. Хіль

Переглядів: 19 | Додав: khil | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: